Kwaliteit is software en informatie die uw bedrijfsvoering volledig ondersteunt!

De software in uw organisatie hoort al uw processen en uw mensen optimaal te ondersteunen, waardoor uw organisatie kan groeien.

Iedereen in uw organisatie heeft gerichte informatie nodig, zodat u en uw mensen de juiste beslissingen nemen. Dit is nodig om slagvaardig te zijn.

Verder is het noodzakelijk dat uw organisatie mee kan bewegen met alle ontwikkelingen om ons heen.

ITs Quality Service helpt u hierbij. Zij richt zich op de kwaliteit van uw software en de kwaliteit van de informatie die binnen uw organisatie nodig is. Het kernwoord is hierbij OPTIMALSATIE.

Het gaat ons om de software die u nodig heeft om uw organisatie optimaal te laten functioneren en om het beter te doen dan uw concurrenten. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst!

Het gaat ons om de informatie die uw organisatie nodig heeft. Dit geldt voor alle functies en alle disciplines. Met de juiste informatie bent u slagvaardig en met nóg betere informatie bent u nog slagvaardiger. De kwaliteit van uw informatie is van zo een hoog niveau, dat het nemen van de juiste beslissingen als vanzelf gaat.

ITs Quality Service kan u hierbij helpen.

Als het gaat over gerichte software:

  • Softwareselectie
  • Implementatie
  • Acceptatie
  • Optimalisatie

Als het gaat over gerichte informatie:

  • Bepalen informatiestrategie
  • Inventariseren informatiebehoefte
  • Data Analyse
  • Business Intelligence